Zespół Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach

 

27-200 Starachowice ul. Szkolna 10 tel. (041) 274 72 52

 e-mail: zsz3@zsz3.internetdsl.pl

 

 
str. główna

nasze szkoły

rekrutacja

galeria
aktualności
nauczyciele
sport
 historia
 
szkolne dokumenty
egzamin zawodowy

matura

 
 
przetargi
linki
dojazd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znakomite efekty pracy ZSZ nr 3 w ocenie ewaluatorów

Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

PEŁNA WERSJA RAPORTU

           W bieżącym roku szkolnym Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 działająca w ZSZ nr 3 przy ul. Szkolnej 10 została objęta tzw. ewaluacją prowadzoną przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

            Ewaluacja pracy szkoły polega na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących efektów działalności szkoły, procesów zachodzących w szkole, funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym i zarządzania szkołą. Na podstawie zebranych informacji i analiz ustalony zostaje poziom spełniania wymagań w poszczególnych obszarach i szkoła otrzymuje ocenę w formie liter od A do E, gdzie litera A oznacza najwyższy a litera E najniższy stopień spełniania wymagań.

           Podczas zbierania  informacji ewaluatorzy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzali ankiety wśród uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły oraz  wśród przedstawicieli instytucji z którymi szkoła współpracuje. Analizowali też dokumenty ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz bezpieczeństwo w szkole oraz dokonywali lustracji obiektu szkolnego. Wyniki ewaluacji zostały przedstawione w postaci raportu  który jest dostępny na stronie www.npseo.pl lub na stronie internetowej szkoły. 

            W wyniku przeprowadzonej ewaluacji szkoła otrzymała  cztery razy literę B co oznacza bardzo wysoki stopień oceny działalności szkoły. Jak podkreślali ewaluatorzy szkoła należy do grona  najlepszych szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim.